Formular: Dræb Lyd
Element: Død
Cirkel: 2. Cirkel
Rækkevidde: kraft x 2 meter
Område: kraft x kraft meter
Varighed: kraft x 2 runder
Afværge: -

Alt lyd formindskes kraftigt i et område.

 

1 Al lyd bliver til en hvisken. Formularer kan kastes med -4 kraft (min 1).

2 Alt lyd forstummer. Formularer kan ikke kastes i området.

3 Områdets dimensioner x2, varighed x2. Mageren kan selv kaste formularer i området med -4 kraft (min 1)