Formular: Følelsesdød
Element: Død
Cirkel: 2. Cirkel
Rækkevidde: kraft meter
Område: 1
Varighed: kraft / se tabel
Afværge: Viljestyrke

Personen mister alle følelser for alle andre personer end sig selv i meget lang tid.

Kan med fordel bruges når en person skal overtales til at udføre handlinger, som normalt vil bremses af personens moral og etik.

 

1 Ved stærkt umoralske handlinger imod tidligere venner fås et nyt save. Varighed i runder

2 Varighed i dage

3 Varighed i uger