Ruins Lore: Racer
Type: 01: Baggrund

Dværge

I Daggryets Alder tjente dværgene elverne, bundet af grådighed og magi, men var stadig hævet over de mindre racer. De undgik den udslettelse der ramte elverne, men mennesket bærer stadig nag tusind år senere, og dværge betragtes universelt som griske, illoyale skabninger. I de fleste lande tvinges dværgene til at bo i ghettoer, og har færre rettigheder end andre racer.

Højt i det ugæstfrie nord, hvor ingen andre racer har formået at slå sig fast, har dværge grundlagt nationen Sarkhov, og det sker med mellemrum at store grupper af dværge fra syden begiver sig i fælles flok nordpå for at slutte sig til deres fæller.

 

Elvere

Cûnari-elverne, “Daggryets Folk”, var verdens herskere i årtusinder, og de så det som deres medfødte ret og pligt at befale over alting. Da de mødte de første mennesker, der for dem fremstod som umælende, voldelige dyr, slavebandt de dem og øvede umådelige grusomheder mod dem. Gennem tiden lærte menneskene dog tale og magi af deres herrer, og det kom endelig til oprør. “Aftenkrigen” blev lang og grusom - elverne hidkaldte elementerne, nedkaldte stjerner til jorden, og menneskene led umådelige tab for hver død elver, men deres antal og vedholdenhed nedbrød efterhånden deres tidligere herrer. I afmagt vendte elverne sig til forbudte kræfter - de åbnede dæmiske porte til Evigheden, der forvred og sønderrev virkeligheden og efterlod store dele af verden evigt mishandlet og knækket.

De mytiske Cûnari-byer, Tir Asûl, Cenai og Tiöl, blev invaderet og de resterende elvere slagtet ned for fode. Enkelte elvere overlevede massakrerne, men isolerede sig fra verden og siden er beretninger om møder med dem få og færre med tiden.

 

Gnomer

Efter sigende blev gnomerne skabt som magiske tjenere af Shamash-Bel magikere i det gamle Un-Kauras, ved at binde dæmoniske livsgnister i livløse lerfigurer. De halv-psykopatiske træk mange gnomer har, samt deres spidse tænder og stirrende øjne mindsker ikke disse rygter. De er oftest enspændere, der aldrig slår sig fast ned men lever fra hånden til munden.

 

Halvinger

To come...

 

Halv-elvere

To come...

 

Halv-orker

Halv-orker findes oftest i Sumais nordlige provinser, hvor de orkiske slave-hære bruges til at holde kontrol og nedkæmpe oprør, og i grænselandende der støder op til de østlige Genshu-sletter, hvor de er resultatet af vilde ork-stammers plyndringstogter. I Sumai kan de til tider opnå lederpositioner i hærene, mens de i resten af verden lever som udstødte og ofte ender op som lejesoldater eller positioner længere mod samfundets skyggesider.

 

Mennesker

To come...

 

 

Orker

To come...