Xenos: Amnoni
Type: 02: Lexicon

[quote=Lucrezia (spillet af Viann Lynn)

"Covenant", 411 RD]Du er som vand for mig, flygtig. Dine cellestrukturer som sand, der beder om at blive formet.

Jeg kan helbrede din cancer med en berøring. Du kan omkomme med pestblødende lunger efter et strejf af min hånd.

Jeg kan reducere dig til en savlende, imbecil krøbling. Jeg kan styrke dig, bringe dit potentiale højere end stjernerne.

Jeg er mennesket udviklet - jeg kan tage dig med mig.[/quote]

 

Helt fra starten af Amomn-krigen, efter deres første møde med menneskeheden, arbejdede Amomn på at indlemme denne nye race i deres slavehære. Det formodes at menneskets genstruktur har været en af de mest optimale og formbare Amomn nogensinde stødte på - Amnoni er blandt de mest magtfulde og fleksible af deres kreationer, og dem der besidder flest af Amomns egne evner: de kan ændre væsners biologiske struktur ved berøring, lukke sår, helbrede sygdomme, forstærke muskelstrukturer, omstrukturere nervebaner.

Dette har gjort dem til apexet af Føderationens medicin- og sundhedssystem og har bragt De Uskabtes Hus, Amnonis interesse-organisation, til indflydelsens centrum. Alle af betydning er afhængige af dem: for helbredelse af terminale sygdomme, forstærkning af gener og alderdoms-kure er der ingen andre at gå til - og hærens vidtrækkende disciplin-programmer ville være umulige uden Amnoni.

 

Den generelle befolknings syn på Amnoni, og også racens egen selvfortåelse, varierer over et bredt spektrum. De mest ekstreme holdninger findes blandt de mange ortodokse grupper, især på Dios, Cos Cotis, Ancila og Invier, der betragter dem som faldne sjæle, der burde have omfavnet døden frem for det brud på Imperatets doktriner de repræsenterer, og mener de kun kan håbe på frelse ved konstant underkastelse og angren. Denne holdning eksisterer også blandt Amnoni selv, og der er mange der med stålsat loyalitet tjener Den Levende Gud, i håb om at fortsætte den renselse han satte igang, dengang han gjorde dem fri fra Amomn.

Andre er mere moderate i deres syn, og i de systemer hvor kommercielle og politiske interesser vejer højest ses der mere pragmatisk på Amnoni. De er et redskab og en magtfaktor der må tages højde for på lige linje med alle mulige andre. Blandt almindelige mennesker er der dog oftest stadig en kombination af overvældelse og mistro imod dem - de er på alle måder mere end almindelige mennesker, de kan gøre det umulige, de besidder magten over liv og død, de er mystiske, og med det lille antal Amnoni der findes, er det de færreste der rent faktisk har reel erfaring med dem.

Endelig er der de grupper der ophøjer dem, betragter dem som overvæsner, vejen til fremtiden. Blandt dem findes De Oplyste, en semi-officiel organisation, der går imod Imperatets befalinger, og arbejder for fremskridt gennem genteknologi og sammensmeltning af menneske- og Amnoni-racerne. Kun meget få steder kan de dog stå åbent frem med deres budskab.

 

Fysik

Amnoni er alle i mere eller mindre grad menneskelige af udseende. Da de først blev skabt af Amomn lod deres udseende ikke til at være en høj prioritet, og deres form afspejlede det fremmede undervandsmiljø de befandt sig i - skællede, amfibie-/fiske-agtige humanoider. Allerede under Amomn-krigen fik en del af dem dog modificeret deres udseende tilbage mod det menneskelige, da deres værdi som infiltratorer blev tydelig.

De fleste af de overlevende Amnoni har sidenhen, i de hundreder af år siden Krigens slutning, under deres gentagne genfødsler ændret sig mere og mere tilbage imod neutrale, mindre skræmmende former. Der er dog rygter om at visse tilbagetrukne Amnoni - blandt andet medlemmer af De Oplyste - gennem tiden er gået den modsatte vej.

 

Ligesom alle andre Amomn-skabninger er Amnonis kroppe forstærket på forskellige måder. Deres kropsvæv er ekstremt modstandsdygtigt, og vitale organer er replikeret flere gange, så en enkelt skade ikke er fatal - eksempelvis har de ikke noget centralt hjerte, men massevis af mindre muskler med samme funktion, placeret i hele kroppen langs vigtige blodårer.

 

Amnoni evner

Disciplin: Body (5)

Disciplin: Toughness (5)

Disciplin: Entropy

Disciplin: Neurosis

Disciplin: Restructure

 

Livcyklus

Det er estimeret at der i løbet af krigen blev skabt i omegnen af 150.000 Amnoni - en brutal, ekstremt smertefuld og langvarig process for hver enkelt af dem, der, stykke for stykke, destruerede og derefter genskabte deres krop og samtidig indoktrinerede dem til ubetinget lydighed, had og ødelæggelsestrang.

Størstedelen af dem omkom under krigen, og ud af dem der blev befriet af Imperatet var det kun ca 10.000 der nogenlunde genvandt deres menneskelighed og overlevede til at blive en del af Føderationen. Amnoni er sterile - det er aldrig lykkedes dem at bryde den genetiske lås Amomn byggede ind i dem - og det er stadig, i essensen, de samme individer der lever nu som dengang.

 

Biologisk set er Amnoni udødelige - deres krop undergår en form for ældelsesproces, ikke imod svaghed og død som det sker for mennesker, men istedet mod en mere primal, hårdfør og dyrisk tilstand. Samtidig er en Amnonis sind stadig baseret på menneskehjernen, og den begrænsede livsperiode den skal håndtere - hos Amnoni der er ældet betydeligt mere end dette opstår der hukommelses- og personlighedsproblemer af stadig mere kritisk art.

Fra et Amomn synspunkt var disse ulemper sandsynligvis inkonsekvente eller ligefrem set som fordele, og det lader ikke til at de gjorde forsøg på at løse dem. Amnoni har ikke formået selv at modificere sig ud af disse problemer, men har istedet delvist løst dem på anden vis.

Et hemmeligt sted på Meran ligger De Uskabtes Hus, et af de Inkubater, der under Amomn-herredømmet blev brugt til skabelse af Amnoni. Det gamle Inkubat er konverteret til et nyt formål: Amnoni kommer her for at gennemgå deres periodiske genfødsel. Detaljerne omkring denne process er ukendte, men det er givet at den enkelte Amnoni efterlader en stor del af sine minder og sin personlighed for at genopstå i en ny krop, til tider radikalt ændret fra den oprindelige. Denne process er regelmæssigt gennemgået af alle nulevende Amnoni, siden Amomn-krigen sluttede, og er, så vidt vides, den eneste måde de kan overleve i længere perioder uden at degenerere.